មាន់ជល់អនឡាញ

Balzac, Europe, Ginglin, Ville-Bastard, Cesson
Skybet_KH
Messages : 3
Inscription : sam. 18 juin 2022, 18:21

មាន់ជល់អនឡាញ

Message par Skybet_KH »

Image

មាន់ជល់អនឡាញបានកើតមានជា យូរណាស់មកហើយ ក្នុងនាមជាកីឡា សំរាប់ទស្សនាកំសាន្ត ។
ហើយវាក៏ជាកីឡា បង្ហូរឈាមមួយប្រភេទ រវាងសត្វមាន់ និង សត្វមាន់ ដែលកើតឡើងតាំង ពីសម័យបុរាណមកម្លេះ ហើយកំពុងតែ និយមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។ លេងមាន់ជល់នៅ​ Skybetkh[/color]
មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ សុវត្តិភាព 100%​ ដក-ដាក់ប្រាក់រហ័សទាន់ចិត្ត។​ ភ្នាល់បាល់

Répondre